top of page

Statement of the Global Coalition for Language Rights on the Conflict in Ukraine

Updated: Aug 17, 2022


(Ukrainian and Russian language versions of the statement below)

As an organization that advocates for language rights as a means to peace, prosperity, and justice for all, the Global Coalition for Language Rights strongly condemns the recent abuse of language rights discourses to justify the Russian invasion of Ukraine.

The Global Coalition for Language Rights (GCLR) advocates for and defends language rights in order to promote peace, prosperity, and justice for all. Therefore, we condemn the recent abuse of language rights discourses to falsely portray the Russian invasion of Ukraine as a defense of Russian-speakers’ language rights. This argument has been made by various Russian leaders and repeated on social media, giving rise to the harmful claim that opposing war undermines language rights. GCLR rejects this argument, and we reject the perverse use of language rights as a cover for state violence. We affirm that although the struggle for language rights aims to disrupt unjust systems, it must never destroy human lives. We also affirm that the struggle for language rights is a grassroots struggle, not the struggle of armies and states. We participate in this struggle with the broader purpose of promoting peace, justice, and life. Any use of language rights discourse to promote war, impose injustice, and cause death is counter to the mission of our coalition, and we oppose it.

 

Як організація, що захищає мовні права задля забезпечення миру, добробуту та справедливості для всіх людей, Глобальна коаліція мовних прав (Global Coalition for Language Rights) рішуче засуджує нещодавнє поширення думок та інформації щодо порушення мовних прав задля виправдання вторгнення Росії до України.


Глобальна коаліція мовних прав (GCLR) підтримує та захищає мовні права задля забезпечення миру, добробуту та справедливості для всіх людей. Таким чином, наша організація засуджує нещодавнє порушення мовних прав задля поширення інформації, яка облудно зображає вторгнення Росії до України у якості захисту мовних прав російськомовних громадян. Саме такою аргументацією користуються різноманітні керівники Російської Федерації, саме така аргументація поширюється через соціальні мережі, провокуючи шкідливі заяви про те, що ті, хто виступає проти війни, порушують мовні права. GCLR не визнає таку аргументацію, як не визнає і використання такого перекрученого змісту щодо мовних прав задля прикриття насильства держави проти громадян. Ми стверджуємо, що хоча боротьба за мовні права має на меті подолання несправедливості, така боротьба не може знищувати людські життя. Ми також стверджуємо, що боротьба за мовні права є активістськім рухом і аж ніяк не боротьбою армій та держав. Ми беремо участь у цій боротьбі із значно ширшою метою захисту миру, справедливості та життя людини. Будь-яке використання аргументації щодо захисту мовних прав задля розпалення війни, встановлення несправедливості, а також спричинення смерті людей повністю суперечить місії нашої коаліції, і ми виступаємо проти цього.

 

Являясь организацией, выступающей за языковые права как средство достижения мира, процветания и справедливости для всех людей, Глобальная коалиция по защите языковых прав (GCLR) решительно осуждает недавнее злоупотребление риторикой о языковых правах для оправдания вторжения России в Украину.

Глобальная коалиция по защите языковых прав (GCLR) выступает за языковые права и защищает их с целью содействия миру, процветанию и справедливости для всех людей. Поэтому мы осуждаем недавнее злоупотребление риторикой о языковых правах для ложного представления вторжения России в Украину, как для защиты языковых прав русскоговорящего населения. Этот тезис был выдвинут различными российскими лидерами и неоднократно появлялся в социальных сетях, породив опасное утверждение о том, что противостояние войне ущемляет языковые права. GCLR отвергает этот тезис, и мы выступаем против порочного использования языковых прав в качестве прикрытия насилия со стороны государства. Мы утверждаем, что несмотря на то что борьба за языковые права направлена на разрушение несправедливости системы, она никогда не должна разрушать человеческие жизни. Мы также заявляем, что борьба за языковые права - это противостояние народа и общественности, а не армий и государств. Мы участвуем в этой борьбе с более общей целью - содействовать миру, справедливости и жизни. Любое употребление дискурса о языковых правах с целью пропаганды войны, поощрения несправедливости и причинения смерти противоречит миссии нашей коалиции, и мы выступаем против этого.

267 views0 comments

Comments


bottom of page